Kontakt

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43
20-325 Lublin
www.fundacja.lublin.pl

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Gałczyńska – Koordynator projektu/ Specjalista RIS3

tel. 516 283 342, 887 200 020
e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl

Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.