“Aktywność technologiczna, innowacyjna i biznesowa przedsiębiorstw działających w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji – raport

21.07.2020
admin

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportu “Aktywność technologiczna, innowacyjna i biznesowa przedsiębiorstw działających w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji”. Opracowanie obejmujące działalność technologiczną, innowacyjną i biznesową polskich przedsiębiorstw działających w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) stanowi etap prac analitycznych w ramach Foresightu technologicznego polskiej gospodarki do roku 2040, którego celem jest zidentyfikowanie kluczowych technologii dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Koncepcja badania przewidywała określenie relacji pomiędzy poziomem technologicznym a innowacyjnością i wynikami biznesowymi.

Analiza obejmuje m.in.:

  • charakterystykę podmiotów prowadzących działalność w ramach KIS,
  • analizę działalności B+R+I podmiotów prowadzących działalność w ramach KIS,
  • analizę technologii tworzonych/rozwijanych przez podmioty prowadzące działalność w ramach KIS,
  • analizę pozycji konkurencyjnej i wyników biznesowych firm w obszarze KIS.

pdfRaport-kocowy_Aktywno-technologiczna-innowacyjna-i-biznesowa-przedsibiorstw-dziaajcych-w-ramach-krajowych-inteligentnych-specjalizacji.pdf3.31 MB