Circular economy – webinarium i spotkania b2b on-line z firmami norweskimi – zaproszenie

25.08.2020
admin

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Innovation Norway zapraszają do udziału w konferencji (webinarium) oraz w spotkaniach b2b z norweskimi firmami działającymi w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), która odbędzie się 3 września 2020 r.

Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorstw realizujących lub planujących realizację projektów technologicznych w następujących obszarach:
– zmniejszenie nakładów materiałowych i surowcowych;
– utrzymanie wartości produktów, materiałów i zasobów przez jak najdłuższy czas;
– minimalizacja wytwarzania odpadów;
– zastępowanie zasobów nieodnawialnych biomasą;
– ochrona oceanów i ziemi przed odpadami i śmieciami poprzez rekultywację istniejących koncentratów, – ograniczenie nowych zanieczyszczeń i rozwój biodegradowalnych bioplastików.

Udział w spotkaniu szczególnie polecamy firmom, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim w ww. obszarach, a w szczególności tym, które złożyły wniosek o dofinansowanie w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Udział w konferencji (webinarium) i spotkaniach b2b jest bezpłatny. Oficjalnym językiem wydarzenia jest język angielski. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników, których profile najlepiej odpowiadają oczekiwaniom strony norweskiej.

Zainteresowani udziałem w spotkaniu są proszeni o wypełnienie formularza rejestracyjnego https://innovation-for-circular-transition.b2match.io/home do dnia 28 sierpnia 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Pan Artur Janusz, tel.: 22 432 88 08, e-mail: artur_janusz@parp.gov.pl