Projekt EmpInno Monitor S3 – Zaprojektuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji z lepszym monitorowaniem RIS3

25.09.2021
admin

Przezwyciężenie wyzwań związanych z monitorowaniem RIS3 było w centrum działań projektowych siedmiu regionów partnerskich i krajów projektu Interreg Baltic Sea Region EmpInno Monitor S3. Po blisko dwóch latach intensywnej pracy z organami wdrożeniowymi oraz podmiotami administrującymi i monitorującymi strategie inteligentnych specjalizacji, konsorcjum przedstawiło swoje osiągnięcia i wyniki. Zapraszamy do lektury. Mamy nadzieję, że lektura sprawi Państwu przyjemność i pozwoli na wdrożenie przydatnych wskazówek i doświadczeń podczas monitorowania regionalnych strategii innowacji. Wyniki prac konsorcjum zostały zebrane w poniższym dokumencie.

Main output – O2.2 Compilation of Findings