Europejska Tablica Wyników Innowacyjności 2021

06.07.2021
admin

Europejska Tablica Wyników Innowacyjności 2021 została opublikowana 21 czerwca 2021 roku i zawiera analizę porównawczą wyników w zakresie innowacji w krajach Unii Europejskiej, innych krajach europejskich i państwach sąsiadujących. Ocenia mocne i słabe strony krajowych systemów innowacji i pomaga krajom zidentyfikować obszary, które powinny wzmocnić. Tegoroczny raport zawiera również edycję Regionalnej Tablicy Wyników Innowacyjności 2021, która zawiera wyniki dla 240 regionów w 22 krajach Unii Europejskiej.