Inicjatywa EUREKA – nabór wniosków

08.06.2021
admin

Sekretariat Inicjatywy EUREKA w Brukseli i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które jest odpowiedzialne za koordynację działań w ramach EUREKI w Polsce zapraszają do składania wniosków do Inicjatywy EUREKA. Celem inicjatywy jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą. Więcej informacji o konkursie.