Kredyt na innowacje technologiczne – nabór wniosków

21.07.2020
admin

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił nabór wniosków o premię technologiczną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na korzystniejszych zasadach, wprowadzonych w ramach funduszowego pakietu antywirusowego i tarczy antykryzysowej. Premia technologiczna to dotacja, która spłaca do 70 proc. kredytu technologicznego zaciągniętego przez firmę w banku komercyjnym. O kredyt na innowacje technologiczne mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają zdolność kredytową oraz planują wdrożyć w swojej firmie innowacyjny projekt. Wnioski o wsparcie można składać do 30 grudnia 2020 r.

Najważniejsze zmiany w kredycie na innowacje technologiczne

  • Innowacyjność w skali przedsiębiorstwa, a nie w skali kraju

Do tej pory technologia, za którą BGK wpłacał premię technologiczną, musiała prowadzić do wytworzenia zupełnie nowych lub znacznie ulepszonych produktów lub usług w skali Polski. Dziś ten wymóg już nie obowiązuje – wystarczy, by były to nowatorskie rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa. Warunkiem jest wdrożenie przez firmę innowacyjnej technologii, którą przedsiębiorca kupi lub którą sam wcześniej opracował w toku prac badawczo-rozwojowych (B+R). Projekt, który zakłada jedynie nabycie nowych urządzeń lub oprogramowania, nie spełnia wymagań konkursu.

  • Zniesienie limitu 6 mln zł premii technologicznej

To szczególne ułatwienie dla firm, które planują duże przedsięwzięcie, w których przykładowo 70 proc. kosztów projektu to w praktyce kwota zdecydowanie większa, niż 6 mln zł. Dla nich oznacza to większą kwotę wsparcia w nowym naborze.

  • Więcej kosztów do sfinansowania

Obecnie premia technologiczna sfinansuje więcej wydatków przedsiębiorcy, w tym także koszy związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto z premii będzie można zrefundować wydatki budowlane także na przebudowę i adaptację budynków oraz koszty transportu maszyn, urządzeń i innych środków trwałych.

Ważną zmianą jest także zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli zdolność kredytowa przedsiębiorcy na to pozwala, bank kredytujący może przyznać  kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków.