Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje wykonawców innowacyjnych technologii

18.01.2021
admin

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłosiło postępowania, których celem jest  wyłonienie wykonawców, którzy opracują innowacyjne technologie dla następujących przedsięwzięć:

  1. Oczyszczalni ścieków  w obszarze: (i) zagospodarowania oczyszczonych ścieków (odnowa i odzysk wody), (ii) ograniczenia utraty pierwiastków biogennych oraz zanieczyszczania nimi środowisk wodnych (usuwanie i odzysk biogenów), (iii) usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków oraz (iv) efektywnego zagospodarowania powstałych osadów ściekowych. Opracowane technologie zostaną wykorzystane przy realizacji Przedsięwzięcia w ramach budowy Demonstratora Technologii (modernizacja lub budowa nowej oczyszczalni ścieków). Nabór ofert prowadzony będzie do 22 lutego 2021 roku. Szczegółowe informacje o naborze ofert.
  2. Innowacyjnej biogazowni.  Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują innowacyjną technologię uniwersalnej biogazowni oraz dokonają jej demonstracji w postaci działającej pełnoskalowej instalacji – Demonstratora Technologii. Opracowane przez wykonawców w ramach Przedsięwzięcia rozwiązania oraz technologia zostaną zaimplementowane i zademonstrowane w postaci łącznie 8 Instalacji Ułamkowo-Technicznych (Etap I), oraz jednej instalacji pełnoskalowej – Demonstratora Technologii (Etap II). Nabór ofert prowadzony będzie do 8 lutego 2021 roku. Szczegółowe informacje o naborze ofert.
  3. Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo. Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują technologie projektowania oraz budowania tanich w utrzymaniu, prefabrykowanych (2D) lub modułowych (3D) budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Technologie te zostaną wykorzystane przy realizacji w ramach Przedsięwzięcia 4 budynków demonstracyjnych: wielorodzinnego budynku społecznego, wielorodzinnego budynku senioralnego oraz 2 budynków jednorodzinnych. Nabór ofert prowadzony będzie do 8 lutego 2021 roku. Szczegółowe informacje o naborze ofert.