Polityka Nowej Szansy – program ratowania firm – nabór wniosków

15.10.2020
admin

O wsparcie w ramach Polityki Nowej Szansy mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, bądź takie, które są już w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego albo przedsiębiorstwa, które stoją wobec groźby likwidacji. Duży przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Wsparcie zapewni przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Wysokość pomocy zostanie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji Przedsiębiorcy i udzielona  będzie  na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia okażą się niewystarczające, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

Nabór wniosków do programu ma charakter ciągły. Wniosek o pomoc można złożyć bezpośrednio w Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest operatorem programu.