Program priorytetowy „Ochrona powierzchni ziemi” – nabór wniosków

25.08.2020
admin

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na rekultywację i przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych obszarom zdegradowanym przez działalność człowieka oraz na zamykanie i rekultywację składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

W ramach programu dofinansowanie mogą uzyskać następujące rodzaje przedsięwzięć:

1. Rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez: usunięcie odpadów, remediację, działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku, ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji;

2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Wnioski będą przyjmowane do 30.06.2021 roku.