Programy dotyczące elektromobilności – nabory wniosków

21.07.2020
admin

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiły nabór wniosków do programów dotyczących elektromobilności na łączną kwotę blisko 150 mln zł. Kompleksowe wsparcie pomoże m.in. poprawić jakość powietrza, ograniczyć emisję CO2, a także obniżyć poziom hałasu oraz zużycie energii i paliw w transporcie.

Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez wsparcie zakupu pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym wykorzystywanych do celów prywatnych. Budżet programu wynosi 37,5 mln zł ze środków NFOŚiGW. Osoby fizyczne mogą ubiegać się o dotacje do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych. Cena nabycia pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł. Budżet programu pozwoli na dofinansowanie zakupu 2 tys. elektrycznych aut.

Więcej informacji o programie

eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego

Budżet programu, który wynosi 70 mln zł jest przeznaczony na dofinansowanie zakupu elektrycznych samochodów dostawczych (kategoria N1) i nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW. Program przewiduje dofinansowanie do zakupu 1 tys. takich aut. Przewidziano dotacje do 30% kosztów kwalifikowanych (do 70 tys. zł) na zakup/leasing pojazdów elektrycznych oraz do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW. Wydatki muszą być poniesione po 1 stycznia 2020 r.

Więcej informacji o programie

Koliber – taxi dobre dla klimatu (pilotaż)

Na ten program zarezerwowano 40 mln zł wsparcia na zakup/leasing 1 tys. elektrycznych taksówek (kategoria M1) oraz 1 tys. ładowarek domowych typu wall box. Pilotaż skierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do 20% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 25 tys. zł, przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu punktu ładowania 150 tys. zł) lub pożyczkę. Okres kwalifikowalności kosztów liczy się od 1 stycznia 2020 r.

Więcej informacji o programie