Projekt „Polityki Surowcowej Państwa” – konsultacje

21.07.2021
admin

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu „Polityki Surowcowej Państwa”. Głównym celem dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju poprzez zagwarantowanie dostępu do niezbędnych surowców.

Polityka Surowcowa Państwa (PSP) stanowi jeden z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) w obszarze Środowisko. SOR definiuje PSP jako projekt dotyczący budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin i surowców mineralnych w całym łańcuchu wartości oraz posiadanymi przez Polskę ich zasobami, a także adekwatnych – związanych z tym – zmian prawnych i instytucjonalnych. Zgodnie z założeniami SOR, PSP wspiera także przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie 30 dni od 9 lipca 2021 r. 

Projekt „Polityki Surowcowej Państwa” – konsultacje.