Regionalna Strategia Innowacji – warsztaty SmartLAB

23.12.2020
admin

W ramach badań ewaluacyjnych pn.„Strategiczne kierunki rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego w kontekście regionalnej strategii innowacji” prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego odbyły się warsztaty dotyczące nowych materiałów w energetyce solarnej (w tym materiały nowej generacji zwiększające wydajność i trwałość fotoogniw, technologie fotoniczne, technologie teleinformatyczne (17 grudnia 2020 roku) i Zielona i biała biotechnologia – w tym zaspokajanie popytu na surowce dla branży spożywczej, medycznej, chemicznej i energetycznej itd. Nowe produkty: biopaliwa, biologiczne materiały budulcowe, biogenne tworzywa, bio-surfaktanty itp. (21 grudnia 2020 roku), w których uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenegetycznego.

Celem badań ewaluacyjnych jest określenie strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego w oparciu o potencjał naukowo-technologiczny, gospodarczy, edukacyjny i instytucjonalny, w kontekście aktualizacji obszarów inteligentnych specjalizacji regionu. Dodatkowo badania są realizowane w celu opracowania Bussines Technology Roadmap (BTR) dla 7 wybranych kierunków rozwoju naukowo-gospodarczego regionu lubelskiego.

Podczas spotkań Pani Małgorzata Gałczyńska zaproponowała m.in., aby przy określeniu strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego wziąć pod uwagę szanse wiążące się z rozwojem klastrów energii oraz produkcją biometanu w województwie lubelskim. Obecnie trwają prace nad nowelizacją Ustawy o OZE. Jedną z kwestii, która zostanie objęta nowelizacją jest rozwój klastrów energii w Polsce. Przykładem jest Tomaszowski Klaster Energii. W stosunku do klastrów energii mają być podjęte działania aktywizujące ten rynek, w tym mechanizmy wsparcia finansowego. Zgodnie z nową Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku ma powstać 300 struktur kooperacyjnych, w tym klastrów energii. W nowelizacji ustawy o OZE znajdą się też regulacje dotyczące produkcji biometanu w Polsce. Zostało zawarte porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce z udziałem, m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska i PGNiG. Szczególnie perspektywiczne są założenia PGNiG w zakresie rozwoju współpracy z producentami biometanu. Program biometanowy PGNiG zostanie przedstawiony w I kwartale 2021 roku. Koncern chce dystrybuować sieciami PSG około miliarda m sześciennych biometanu w 2025 roku i około 4 mld m sześciennych w 2030 roku.