Tworzenie i monitorowanie krajowych inteligentnych specjalizacji – Raporty

09.06.2021
admin

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przy ścisłej współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), przedstawicielami firm, naukowcami oraz ekspertami branżowymi wskazało trzynaście dziedzin uznanych za priorytetowe dla rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki opartego na innowacjach (krajowych inteligentnych specjalizacji). Skupienie inwestycji w tych obszarach zapewni jak największy przyrost wartości dodanej w gospodarce, jej konkurencyjności oraz optymalne wykorzystanie zasobów dzięki badaniom, rozwojowi i innowacjom. Na potrzeby wsparcia procesów zarządzania KIS Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała dwa raporty, które zawierają m.in. przegląd systemów monitoringu IS oraz programów badań na rzecz identyfikacji i aktualizacji IS (w tzw. Procesów Przedsiębiorczego Odkrywania inteligentnych specjalizacji) w wybranych krajach oraz 16 polskich regionach. Więcej informacji.