Usługi doradztwa energetycznego: my doradzamy – Ty oszczędzasz!

15.10.2020
admin

Głównym celem projektu doradztwa energetycznego jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku poprzez:
– zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez udzielanie porad i konsultacji,
– wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej poprzez szkolenia energetyków gminnych i wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu nowoczesnych inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
Usługi doradztwa energetycznego są realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje o usługach.