IV FORUM INNOWACJI – Innowacje w sektorze rolno-spożywczym

24.11.2020
admin

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w IV FORUM INNOWACJI – Innowacje w sektorze rolno-spożywczym, które odbędzie się już w najbliższy czwartek, 26 listopada 2020 r. w ramach projektu EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Forma spotkania: hybrydowa – prelegenci Lubelskie Centrum Konferencyjne, uczestnicy on-line za pomocą Microsoft Teams.

Warunkiem udziału w Forum jest przesłanie do godz. 12:00 25 listopada (środa) 2020 r. swojego adresu mailowego, na adres: katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl, na który w przeddzień spotkania zostanie wysłany link do transmisji.

Program spotkania:

Moderator spotkania: Dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
08:30 – 9:00 – rejestracja uczestników
9:00 – 9:10 – Otwarcie spotkania: Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa
Lubelskiego
9:10 – 9:25 – Badania oraz innowacje procesowo-produktowe na Wydziale Inżynierii
Produkcji UP w Lublinie
Prof. dr hab. Paweł Sobczak – Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w
Lublinie
9:25 – 9:40 – Innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne dla Sektora Agro
Dr inż. Michał Nowak – Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
9:55 – 10:10 – Słodycze przyszłości
Dr inż. Maciej Nastaj – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
10:10- 10:30 – Innowacje w sektorze rolno-spożywczym w procesie aktualizacji RIS3
Mariusz Bobel – Kierownik Oddziału Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością,
Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie
10:30-11:30 – Dyskusja
11:30- 11:40 – Podsumowanie spotkania