„Wdrażanie innowacji przez MŚP” – nabór wniosków

05.08.2020
admin

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać  mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na terenie  Polski Wschodniej. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację inwestycji związanych z wdrażaniem innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych, a także na dostosowaniem pozostałych procesów zachodzących w firmie do funkcjonowania w sytuacji epidemiologicznej. Nabór wniosków rozpocznie się 25 sierpnia 2020 roku, a zakończy 24 września 2020 roku.

Warunkiem udziału w programie jest przynależność firmy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Takie powiązanie to minimum 5 przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch różnych województw. Żeby spełnić kryteria programu, jedno z  przedsiębiorstw musi mieć siedzibę w Polsce Wschodniej, obejmującej województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Firma biorąca udział w konkursie powinna należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego przynajmniej od sześciu miesięcy, a samo powiązanie musi prowadzić działalność od co najmniej roku. Kolejnym warunkiem jest osiągnięcie przychodów przez przedsiębiorstwo nie mniejszych niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku.

Środki w ramach dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów inwestycji, takich jak: nabycie albo wytworzenie środków stałych, zakup nieruchomości, robót i materiałów budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych. Konkurs umożliwia także uzyskanie pomocy w dostosowaniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie do funkcjonowania w sytuacji pandemii. Daje to przestrzeń na podjęcie dodatkowych działań inwestycyjnych albo zakup usług doradczych.

Całkowity budżet konkursu to 150 mln zł. Wartość projektów od 1 mln zł do 50 mln zł. Wysokość dofinansowania max 20 mln zł. Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że wkład przedsiębiorcy to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji.

Informacje o konkursie.