O projekcie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest partnerem w projekcie EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (projekt jest kontynuacją działań zainicjowanych w ramach projektu EmpInno – S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions wdrażanego w okresie od maja 2016 roku do kwietnia 2019 roku). Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnych narzędzi monitorowania, a tym samym ulepszenie systemów monitorowania strategii inteligentnej specjalizacji w siedmiu partnerskich regionach projektu. Liderem projektu jest Rostock Business and Technology Development GmbH (Gesellschaft für Wirtschafts – und Technologieförderung Rostock mbH) z Niemiec. W ramach projektu współpracują następujący Partnerzy: Design to Innovate (Dania); Prizztech Ltd. i South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK (Finlandia); Tartu City Government i Tartu Science Park (Estonia); Województwo Lubelskie i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Polska); Riga Planning Region (Łotwa). Partnerzy projektu i podmioty współpracujące są przedstawicielami: organizacji biznesowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i regionalnych samorządów. Projekt będzie realizowany w okresie: sierpień 2019 – styczeń 2021. Całkowity budżet projektu wynosi: 854 050,00 euro w tym finansowanie z programu wynosi 672 787,50 euro.
Działania projektowe w województwie lubelskim obejmą, m.in.:

  • Opracowanie modułu „RIS bliżej nas” do zarządzania ankietami, który zostanie utworzony na subdomenie www.ris.fundacja.lublin.pl. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – właściciela RIS3 zostanie umieszczony link przekierowujący do modułu.
  • Opracowanie aplikacji na telefon komórkowy w oparciu o ankietę opracowaną przez ekspertów. Po wprowadzeniu nowych informacji do modułu użytkownicy aplikacji będą otrzymywali powiadomienie SMS, co umożliwi im przekazanie stanowiska w sprawie.
  • Organizację trzech warsztatów (z wykorzystaniem metodologii Design Thinking). W warsztatach będą uczestniczyć eksperci i interesariusze RIS3: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy. Celem spotkań będzie m.in. wypracowanie nowych rozwiązań, metod, sposobów pozyskiwania informacji od użytkowników końcowych (interesariuszy RIS3) w celu zwiększenia jakości i skuteczności sposobów monitorowania RIS3. Podczas warsztatów zostanie skonsultowana koncepcja modułu „RIS bliżej nas” i aplikacji na telefon komórkowy.

Więcej informacji o projekcie EmpInno MonitorS3

Kontakt:
Małgorzata Gałczyńska
– Koordynator projektu, Specjalista RIS3

tel. 516 283 342, 887 200 020
e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl
www.fundacja.lublin.pl