Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu – nabór koncepcji projektowych

22.12.2020
admin

Minister Klimatu i Środowiska zaprasza do składania koncepcji projektowych dotyczących „Budowy instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Konkurs prowadzony jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Celem naboru jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz zastąpienie pomocy społecznej oferowanej tym gospodarstwom w formie paliwa węglowego paliwem w postaci pelletu, które pochodzić będzie z lokalnie dostępnej biomasy rolnej i leśnej.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na uruchomieniu produkcji pelletu obejmujące m.in.:  

  • zakup instalacji do produkcji paliwa w postaci pelletu, wytworzonego z lokalnej biomasy rolnej i leśnej;
  • zakup urządzeń niezbędnych do wstępnej obróbki/przygotowania biomasy rolnej i leśnej do produkcji pelletu;
  • budowę pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i suszenia surowca do produkcji pelletu;
  • budowę pomieszczeń przeznaczonych do składowania pelletu;
  • budowę pomieszczeń służących do zadaszenia instalacji i zabezpieczenia produkcji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz spółki komunalne.

Wnioski będą przyjmowane do 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o konkursie.