EkoDotacje – wyszukiwarka

21.07.2021
admin

Wyszukiwarka EkoDotacji to ogólnodostępne i darmowe narzędzie dla wszystkich poszukujących finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji. W bazie znajdują się informacje o wszelkich dostępnych ogólnokrajowych i lokalnych programach oferujących dotacje, preferencyjne pożyczki i wsparcie techniczne na działania ekologiczne, które ograniczają negatywny wpływ człowieka na klimat i środowisko oraz pomagają w adaptacji do zmiany klimatu.

Instrumenty wsparcie są oferowane zarówno przez instytucje publiczne (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Gospodarstwa Krajowego, ministerstwa), jak i jednostki samorządu terytorialnego, czy firmy.

Wyszukiwarka EkoDotacji.