Europejskie MŚP – roczny raport

21.07.2021
admin

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami europejskich MŚP w ostatnim roku w zakresie poziomu cyfryzacji i wpływu pandemii Covid-19 na ich rozwój.

W pierwszej części raportu dokonano przeglądu wpływu pandemii na unijne MŚP w 2020 roku. Druga część raportu skupia się na cyfryzacji MŚP. Analiza w tej części koncentruje się na dwóch odrębnych aspektach cyfryzacji MŚP. Po pierwsze, wydajności MŚP, które działają w sektorze cyfrowym, a po drugie, cyfryzacji działalności prowadzonej przez wszystkie MŚP, niezależnie od sektora.

Roczny raport na temat europejskich MŚP 2020/2021
Cyfryzacja MŚP