Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – konsultacje

30.07.2021
admin

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w szczególności przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację rządową, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentu i zgłaszania uwag oraz opinii. 

Uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu należy przekazywać na formularzu zgłaszania uwag do projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 , wypełnianym elektronicznie w wersji edytowalnej na adres e-mail konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl . Uwagi do programu można zgłaszać do 30 września 2021 roku.

Dokument programu i szczegóły dotyczące konsultacji.