Inicjatywa CORNET (32 konkurs) – zaproszenie

21.07.2021
admin

Biuro Koordynacji CORNET (AiF – German Federation of Industrial Research Associations) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Partner programu) zapraszają do składania wniosków do konkursu w ramach Inicjatywy CORNET.

Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. W ramach Inicjatywy CORNET mogą być finansowane projekty o dowolnej tematyce zgodnie z potrzebami danego zrzeszenia branżowego.

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi:

  • do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych przez jednostkę naukową,
  • do 85% w przypadku kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie branżowe.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej. Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum międzynarodowego.

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie branżowe) składa w NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje o konkursie.