Konkurs Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy – zaproszenie do składania wniosków

26.10.2020
admin

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych, takich jak opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego dla przedsiębiorstw przez jednostki badawczo – naukowe.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Całkowity kwalifikowany koszt projektu wynosi od 60 tys. do 400 tys. zł. Wsparcie może wynieść do 85% wartości projektu. Przyjmowanie wniosków zakończy się 30 grudnia 2020 roku. Szczegółowe informacje o konkursie.