Polskie projekty IPCEI w dziedzinie mikroelektroniki – nabór koncepcji

23.12.2020
admin

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza do składania założeń projektów / koncepcji IPCEI (Important Projects of Common European Interest) wpisujących się w łańcuch wartości w dziedzinie mikroelektroniki. Celem działania jest zidentyfikowanie przedsiębiorstw zainteresowanych tym obszarem  technologicznym w zakresie fazy badań i rozwoju (R&D&I) oraz pierwszego przemysłowego wdrożenia (FID) w całym tworzącym się łańcuchu wartości (przykładowo rozpoczynającym się w fazie cyfrowego projektowania, poprzez materiały i komponenty, ich pakowanie i integrację, a skończywszy na fazie programowania).

Projekty złożone w ramach IPCEI powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu. Przewidywana do zastosowania technologia powinna wpisywać się w założenia nowej strategii przemysłowej Unii Europejskiej, a także w Europejski Zielony Ład oraz dawać podstawy do przemysłowego wdrożenia. Projekt powinien umożliwić osiągnięcie długotrwałej rentowności w przewidywalnej perspektywie czasowej. Korzyści płynące z projektu nie powinny ograniczać się tylko do danego przedsiębiorstwa lub sektora, powinny również tworzyć podstawy dla budowy nowego łańcucha wartości w UE i oddziaływać na rozwój w innych jego ogniwach.

Nabór koncepcji będzie prowadzony do 24 stycznia 2021 roku.

Szczegółowe informacje o naborze koncepcji.