Program INNOGLOBO – zaproszenie do składania wniosków

06.07.2021
admin

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków w I konkursie w ramach Programu INNOGLOBO. Celem programu jest umożliwieni podmiotom z Polski nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

W projekcie jest wymagane uczestnictwo przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się tematyki projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2021 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie.