Projekt Monitor S3 – testowanie zaawansowanych elementów monitorowania – wyniki

25.09.2021
admin

Jednym z celów projektu EmpInno Monitor S3 było opracowanie i przetestowanie zaawansowanych elementów monitorowania w celu usprawnienia systemów monitorowania RIS3 w siedmiu regionach partnerskich. Partnerzy opierali się m.in. na potrzebach określonych w dokumentach z informacjami zwrotnymi opracowanych w ramach projektu EmpInno. W każdym z siedmiu regionów partnerskich partnerzy opracowali i testowali jedno lub więcej podejść do monitorowania RIS3, które były nowe dla danego regionu. W proces opracowania i testowania narzędzi byli zaangazowani interesariusze RIS3: przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego. Przez ich aktywne uczestnictwo właściciele strategii (RIS3) uzyskali ich opinię i propozycje nt. poprawy systemu monitorowania strategii. Raport (wyniki 3.1 – 3.3) podsumowuje testowane podejścia w siedmiu regionach partnerskich i daje kompleksowy przegląd powiązanych procesów, wyników, czynników sukcesu i przeszkód oraz doświadczeń dotyczących współpracy interesariuszy z
właścicielami strategii RIS3.
Zapraszamy do lektury.

Raport (wyniki 3.1 – 3.3).