Raport Marketingowe Kompetencje Przyszłości. Edycja II

30.08.2021
admin

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej zapraszają do zapoznania się z drugą edycją Raportu Marketingowe Kompetencje Przyszłości.

Raport Marketingowe Kompetencje Przyszłości jest jednym z narzędzi Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej do opracowania rekomendacji usług rozwojowych dla tego sektora.  

Celem raportu jest wskazanie, które z kompetencji marketingowych będą liczyć się w przyszłości. Dokument prezentuje wyniki badania potrzeb szkoleniowo-rozwojowych w sektorze komunikacji marketingowej. Opracowanie zawiera także dokładną analizę, komentarze ekspertów oraz porównanie wyników z pierwszą edycją badania z 2020 roku.

Raport Marketingowe Kompetencje Przyszłości. Edycja II