Raport PARP o stanie sektora MSP w Polsce

21.07.2021
admin

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała już dwudziestą czwartą edycję “Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. W raporcie zaprezentowano obraz polskiego sektora MSP w oparciu o najbardziej aktualne dane statystyczne, pozyskane z GUS, oraz wyniki badania “Koniunktura i otoczenie biznesu”, zrealizowanego przez PARP w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw na przełomie marca i kwietnia 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

“Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”