Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku – konsultacje społeczne on line

07.12.2020
admin

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych on line projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). Zaktualizowana Strategia proponuje zmianę podejścia do programowania rozwoju województwa lubelskiego, w którym przyjęto model zrównoważonego rozwoju. Określona w Strategii wizja rozwoju oraz cele strategiczne wynikają z rozpoznania realnych i najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców regionu.

Konsultacje społeczne prowadzone będą do 10 grudnia 2020 roku.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach.