Travel Grants – wsparcie na rozwój współpracy

27.07.2021
admin

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Innovation Norway zapraszają do składania wniosków o dofinansowane udziału w misjach gospodarczych organizowanych podczas targów i konferencji/kongresów wskazanych przez ww. instytucje w dokumentacji konkursowej. Celem wsparcia jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy polskimi i norweskimi mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Królestwa Norwegii (prowadzenie działalności musi być potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru).

Wsparcie w wysokości maksymalnie 2000 euro można otrzymać na:

  • pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej,
  • zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie.

Szczegółowe informacje o wsparciu.