VI Forum Innowacji „Turystyka, kultura, cyfryzacja a rozwój regionalny”

06.07.2021
admin

W dniu 24 czerwca 2021 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako partner projektu EmpInno Monitor S3, zorganizował on line VI Forum Innowacji „Turystyka, kultura, cyfryzacja a rozwój regionalny”.

W trakcie Forum zostały poruszone zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju oraz przedsięwzięć priorytetowych w zakresie turystyki i działalności kulturalnej w województwie lubelskim, propozycji wzbogacenia oferty kulturalnej i turystycznej regionu oraz narzędzi informatycznych i rzeczywistości wirtualnej w budowaniu nowych produktów turystycznych i kulturalnych regionu.

Spotkanie zostało organizowane w ramach projektu EmpInno Monitor S3 i dofinansowane ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020